consultoria

Assessorament tècnic i pràctic en les àrees productives i de servei de negocis d’hosteleria, que s’adapta a les característiques de cada cleint i del tipuys de negocoi